Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

6. května 2021


Informace k přijímacímu řízení ke studiu pro školní rok 2021/2022
 
Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., dle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání následovně:
* do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání,
* do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy,
* uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia,
* uchazeči jsou přijímáni dle dokumentu „Kritéria přijímání žáků do ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022“. 

Organizační podmínky přijímacího řízení:
* zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku do ZUŠ, ve které si vyberou jeden z nabízených termínů přijímacího řízení,
* elektronická přihláška do ZUŠ je dostupná na webových stránkách školy www.zuslj-havirov.cz,
* vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ, on-line přihláška slouží ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení s ohledem na kapacitu školy.
* přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který tímto prohlašuje, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním,
* při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.   
                          
V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků bude účast  u přijímacích talentových zkoušek organizována takto:
 
* uchazeče bude doprovázet pouze jedna dospělá osoba v rezervovaném čase,
* vstup do prostor školy bude povolen pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

V případě nejasností nebo problémů s rezervací termínu kontaktujte vedení ZUŠ na adrese sekretariat@zuslj-havirov.cz.
 
V Havířově, dne 19.4.2021                                                    Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠKritéria přijímání žáků a podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech.
Odkaz na elektronickou přihlášku:
https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=37a749d808e46495a8da1e5352d03cae


Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ L. Janáčka Havířov - Podlesí pro školní rok 2021/2022 se budou konat v termínech:

hudební obor  19.5., 9.6., 23.6. 2021 10-17 hodin
literárně dramatický obor 19.5., 9.6., 23.6. 2021 15:30-18 hodin
taneční obor 21.5.,11.6, 25.6. 13 -17 hodin
výtvarný obor 18.5. 13-18 hodin, 8.6.,22.6. 14-17 hodin

 
Soubor ve formátu application/pdf

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ L. Janáčka Havířov – Podlesí, p. o. pro školní rok 2021/2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 447KB | Počet stažení: 58x

Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 87x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace