Úspěchy v soutěžích MŠMT 2018/2019VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT


KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ


 II. kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Doliška Jakub
 Dýrr Ondřej
 Gladič Jan
 Stráník Vilém
 Martin Ševčík  1. místo
 s návrhem  na postup
 do Ústředního kola VI. kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Holíček Jakub
 Kaštovský Ondřej
 Slíva Jakub
 Wewiórka Adam
 Martin Ševčík  3. místoVÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT


KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

SOUBORY DŘEVĚNÝCH NÁSTROJŮ


  II. kategorie                                      pedagog
 Klarinetové kvarteto
 Doliška Jakub
 Dýrr Ondřej
 Gladič Jan
 Stráník Vilém
 Martin Ševčík  1. místo s postupem  IV.kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Holíček Jakub
 Kaštovský Ondřej
 Slíva Jakub
 Wewiórka Adam
 Martin Ševčík  1. místo s postupemHRA NA ELEKTRONICKÉ KÁVESOVÉ NÁSTROJE

  0.kategorie
 Béreš Adam  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem
 

  VI. kategorie
 Babič Jan  Mgr. Taťána Křešová
 1. místo s postupem


  VIII. kategorie
 Chudobová Eliška  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem

 

25. ročník interpretační soutěže
„Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“
kategorie 0ZUŠ Karla Ditterse Vidnava 18. 10. 2018
 


 Kategorie 0
 Smyčcové trio  Alžběta Chlebová
 Lukáš Gelnar
 Filip Rečičár
 Jana Prefetová
 Jana Prefetová
 Věra Hovořáková
 2. místo
 Kategorie 1 b                                                       
 Komorní duo  František Benda
 Matyáš Volný
 Jarmila Gradková
 Marta Ondrušková
 2. místo

 
Přehled dalších článků | Datum: 08.03.2019

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO