Úspěchy v soutěžích MŠMT 2018/2019

  Nesoutěžní přehlídky a festivaly HO

Festival „Gradus ad Parnassum“, Ostravská univerzita

 
 Chalotová Karolína  Marta Ondrušková
 Bartel Tomáš  Jamila Giecková
 Mikulová Vendula  Jamila Giecková

 
„Máme rádi baroko“ Církevní konzervatoř v Opavě
 
 Filip Rečičár  zobcová flétna  MA Jarmila Paclová
 Karolína Rečičárová  zobcová flétna  MA Jarmila Paclová
   Soutěže literárně dramatického oboru

Cena Ivony Březinové – literární soutěž v psaní textu
 Sofie Bradáčová  Josef Bičiště  Finále v Praze


28. ročník projektu Evropa ve škole, ZUŠ Plzeň 
 Sofie Bradáčová  Josef Bičiště   3. místoVýsledky ústředního kola soutěže MŠMT


Taneční skupina roku – mistrovství ČR, dvoudenní soutěž v Praz
e


 Lidovky - Děti Profi show  Housátkový   MgA Ilona Malcharová  Mistři ČR
   Košiláček   MgA Ilona Malcharová  II. Vícemistři
 Lidovky – Junioři Profi show  Ponad flaškou   MgA Ilona Malcharová  I. VícemistřiHra na elektronické klávesové nástroje, 23. května 2019
soukromá ZUŠ D-MUSIC Kroměříž


 0.kategorie   Béreš Adam   Mgr. Taťána Křešová  2. místo

Porota udělila Adamu Bérešovi Zvláštní ocenění za vlastní úpravu skladby. 


Taneční soutěžní přehlídka PAFORTA - Ostrava
Scénický tanec
 Tari Dance Company  Nickiho děti  MgA Ilona Malcharová  1. místo
   Roseś theme  MgA Ilona Malcharová  Účastnický list


Czech Dance Masters – Mistrovství Moravy – Bohumín

  Kategorie 
  Děti  Respect   MgA Ilona Malcharová  4. místo
 Junioři  Sing sing sing Swing   MgA Ilona Malcharová  5. místo


Soutěžní přehlídka „ESO Bohumín 2019“ – Bohumín

 Baby  Popletení čerti
 Kvaki kvak
 MgA Ilona Malcharová   1. místo
 5. místo
  Děti  Respect  MgA Ilona Malcharová  4. místo
  Junioři  Sing sing sing Swing  MgA Ilona Malcharová  5. místoDuškova soutěž hudební mládeže ve zpěvu, HAMU Praha – 39. ročník


   kategorie B1                                                      klavírní doprovod
 Karolína Šturcová  Helena Neuwirthová  MgA. Filip Chobot  Diplom za účast


Pěvecká soutěž „Havířovský talent“                                                                                             
                                                                               klavírní doprovod
 Karolína Šturcová   Helena Neuwirthová  MgA. Filip Chobot  2. místoPěvecká soutěž „Karvinský talent“
 Karolína Šturcová  Helena Neuwirthová  MgA. Filip Chobot  3. místoPěvecká soutěž „Hlas Slezska“
 Karolína Šturcová  Helena Neuwirthová  MgA. Filip Chobot  Čestné uznání4. ročník kytarové soutěže Fernanda Sora ve hře na klasickou kytaru
dne 25. 4. 2019 v ZUŠ Frýdek – Místek

Marek Moldřík  Mgr. Petr Špalek


VÝSLEDKY REGIONÁLNÍHO KOLA TANEČNÍ SOUTĚŽE CZECH DANCE TOUR
dne 14. 4. 2019 v Havířově


 Kategorie      Choreografie                                 umístění
 Baby  Popletení čerti   MgA Ilona Malcharová  4. místo
   Kvaki kvak   MgA Ilona Malcharová  3. místo
 Děti  Respect   MgA Ilona Malcharová  2. místo
 Junioři  Sing sing sing Swing   MgA Ilona Malcharová  1. místo
Taneční skupina roku – Mistrovství Moravy – Zlín
 Lidovky - Děti  Housátkový   MgA Ilona Malcharová  1. místo
   Košiláček   MgA Ilona Malcharová  2. místo
 Lidovky – Junioři  Ponad flaškou   MgA Ilona Malcharová  1. místo


VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT


HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE, 12. DUBNA 2019


 0.kategorie
 Béreš Adam  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem

 VI. kategorie
 Babič Jan  Mgr. Taťána Křešová  2. místo

 VIII. kategorie
 Chudobová Eliška  Mgr. Taťána Křešová  2. místo

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

SMYČCOVÁ DUA

  II. kategorie
 Smyčcové duo
 Benda František
 Harok David
 Jarmila Gradková  1. místoSMYČCOVÁ TRIA S KLAVÍREM

 I. kategorie
 Komorní trio
 Chlebová Alžběta
 Gelnar Lukáš
 Rečičár Filip
 Jana Prefetová
 Jana Prefetová
 Věra Hovořáková
 1. místoKrajské kolo soutěže literárně-dramatického oboru soutěžní přehlídky v kolektivním projevu  

Seskupení pro PDŠ
 Hečko Tobias, Klhůfek Matěj, Mazuch Václav
 Meliš Václav, Mrázková Anna, Muroňová Adéla
 Neuwirt Radek, Starcková Laura, Šimčíková Alena
 Josef Bičiště  Stříbrné pásmoTaneční skupina roku – Regionální kolo – Třinec, 7. dubna 2019
 
 Lidovky - Děti  Housátkový   MgA Ilona Malcharová  1. místo
   Košiláček   MgA Ilona Malcharová  3. místo
 Lidovky – Junioři  Ponad flaškou   MgA Ilona Malcharová  1. místoMezinárodní houslové soutěže „O cenu Václava Krůčka 2019“

se zúčastnil žák František Benda ze třídy p. uč. Jarmily Gradkové
Za klavírního doprovodu p. uč. Marty Ondruškové
soutěžil ve IV. kategorii a v silné konkurenci získal 3. místo.

Blahopřejeme!
VÝSLEDKY REGIONÁLNÍHO KOLA TANEČNÍ SOUTĚŽE CZECH DANCE MASTERS
dne 31. 3. 2019 v Opavě


 Jazz Dance – Dětská kategorie Respect  MgA Ilona Malcharová  3. místo
 Jazz Dance – Junioři Sing sing sing Swing  MgA Ilona Malcharová  5. místoVÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT


KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ


 II. kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Doliška Jakub
 Dýrr Ondřej
 Gladič Jan
 Stráník Vilém
 Martin Ševčík  1. místo
 s návrhem  na postup
 do Ústředního kola VI. kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Holíček Jakub
 Kaštovský Ondřej
 Slíva Jakub
 Wewiórka Adam
 Martin Ševčík  3. místo
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT


Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

 kategorie: 1) Smyčcová dua – II. kategorie   
 Smyčcové duo
 Benda František
 Harok David
 Jarmila Gradková  1. místo s postupem
 kategorie: 4) Tria, kvarteta, kvinteta  s klavírem – I. kategorie   
 Komorní trio 
 Chlebová Alžběta
 Gelnar Lukáš
 Rečičár Filip
 Jana Prefetová
 Jana Prefetová
 Věra Hovořáková
 1. místo s postupem
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

SOUBORY DŘEVĚNÝCH NÁSTROJŮ


  II. kategorie                                      pedagog
 Klarinetové kvarteto
 Doliška Jakub
 Dýrr Ondřej
 Gladič Jan
 Stráník Vilém
 Martin Ševčík  1. místo s postupem  IV.kategorie
 Klarinetové kvarteto
 Holíček Jakub
 Kaštovský Ondřej
 Slíva Jakub
 Wewiórka Adam
 Martin Ševčík  1. místo s postupemHRA NA ELEKTRONICKÉ KÁVESOVÉ NÁSTROJE

  0.kategorie
 Béreš Adam  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem
 

  VI. kategorie
 Babič Jan  Mgr. Taťána Křešová
 1. místo s postupem


  VIII. kategorie
 Chudobová Eliška  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem

 

25. ročník interpretační soutěže
„Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“
kategorie 0ZUŠ Karla Ditterse Vidnava 18. 10. 2018
 


 Kategorie 0
 Smyčcové trio  Alžběta Chlebová
 Lukáš Gelnar
 Filip Rečičár
 Jana Prefetová
 Jana Prefetová
 Věra Hovořáková
 2. místo
 Kategorie 1 b                                                       
 Komorní duo  František Benda
 Matyáš Volný
 Jarmila Gradková
 Marta Ondrušková
 2. místo

 
Přehled dalších článků | Datum: 12.06.2019

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO