SRPŠ


SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ LEOŠE JANÁČKA , HAVÍŘOV, p.o.

Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z. s.  ve škole pracuje od září 2015. Nahradil předchozí Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), které se školou spolupracovalo několik let. Vzhledem k novým zákonným úpravám sdružovacích práv byla k 31. 8. 2015 činnost sdružení ukončena a místo něj vznikl spolek, který slouží stejnému účelu. Jeho zakladateli jsou členové výboru zaniklého sdružení, jehož veškerý majetek byl převeden na nově vzniklý spolek.

Stanovy spolku jsou k dispozici na nástěnce při vstupu do školy a taktéž zveřejněny na webových stránkách školy www.zuslj-havirov.cz.  (klik na odkaz)

Účelem spolku je finanční podpora školy. Jeho hlavním příjmem jsou finanční příspěvky, které budou použity na odměny žáků za jejich výsledky v soutěžích, mimořádné výkony a ukončení studia ve svém oboru. Také jsou z nich financovány výdaje na občerstvení žáků na akcích pořádaných školou, při účasti žáků v soutěžích pak výdaje na úhradu startovného, účastnických poplatků, jízdného, stravného a ubytování žáků. Přispějí také ke zkvalitnění výuky a to prostřednictvím nákupu vyučovacích pomůcek, notového materiálu, taneční, literárně- dramatický a výtvarný obor podpoří pořízením materiálu specifického pro jednotlivá oddělení (např. kostýmy, výtvarné potřeby apod.). Hospodaření spolku probíhá v souladu se zákonem a jeho stanovami dle předem stanovených pravidel, která jsou závazná pro obě strany, tj. pro školu a spolek.

Spolek úzce spolupracuje s vedením školy a efektivně využívá svých prostředků k podpoře aktivit školy. Vzhledem k tomu, že všichni členové výboru plní svou funkci ve svém volném čase, vedení školy jim tímto děkuje za jejich pomoc a podporu.

Složení výboru SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z. s.
ve školním roce 2015/2016:

Ing. Alexandr Babič, PhD. -předseda výboru
Ing. Věra Bartošová-místopředseda výboru
Bc. Daniela Ballová
Eva Haroková
Věra Kubínová
Monika Lakomá
Anna Uhlová

   

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L. Janáčka Havířov za školní rok 2012/2013

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaše finanční příspěvky, které poskytujete SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

Z těchto příspěvků se hradí startovné, cestovné a stravné žákům při soutěžích a přehlídkách, přispívá se na nákup pomůcek do hudebního, výtvarného, tanečního oboru apod.
V poslední době přispělo SRPŠ finančními prostředky houslovému souboru na účast na dvoudenním "Festivalu nejmenších houslistů" , který probíhal v Řepišti, v Dolní oblasti Vítkovic s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem a na Slezkoostravském hradě, a soutěžícím žákům na 20. ročníku interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu" v komorní hře ve Vidnavě.

Foto ve fotogalerii v sekci ostatní akce

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/20010

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/2010

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2008/2009

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2008/2009

Celkový počet článků: 5


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace