SRPŠ


SRPŠ

Složení výboru SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, z. s. ve školním roce 2022/2023:
Ing. Alexandr Babič, PhD. -předseda výboru
Mgr. Erika Rečičárová
Lenka SokolováVážení rodiče a přátelé školy,
stalo se pravidlem, že vždy na začátku školního roku se na Vás Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, z.s. obrací se žádostí o finanční příspěvek. Z příspěvku jsou financovány výdaje na občerstvení žáků na akcích pořádané školou, startovné, jízdné, účastnické poplatky, stravné a ubytování žáků na soutěžích a přehlídkách ve všech oborech. Pravidelně také realizujeme víkendová soustředění žáků, Den dětí a další akce. Každý rok také odměňujeme žáky za jejich výsledky v soutěžích a pro absolventy připravujeme drobné dárky k příležitosti slavnostního ukončení jejich studia. Příspěvky jsou využity i ke zkvalitnění výuky a to prostřednictvím nákupu vyučovacích pomůcek a materiálu pro výtvarný obor, notového materiálu, nákup kostýmů pro taneční a literárně - dramatický obor. Pro školní rok 2022/2023 je stanoven příspěvek ve stejné výši jako v předchozích letech a to 150,- Kč na rodinu. Samozřejmě můžete přispět i vyšší částkou. Pokud školu navštěvují sourozenci, platí vždy mladší z nich, navštěvuje-li dítě více oborů, platí pouze v jednom oboru. Za vedení Spolku i školy Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a aktivní podporu naší školy.
Příspěvky lze uhradit hotově u třídních učitelů nabo na bankovní účet spolku:
Moneta Money Bank a.s. 217616375/0600
   

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaše finanční příspěvky, které poskytujete SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

Z těchto příspěvků se hradí startovné, cestovné a stravné žákům při soutěžích a přehlídkách, přispívá se na nákup pomůcek do hudebního, výtvarného, tanečního oboru apod.
V poslední době přispělo SRPŠ finančními prostředky houslovému souboru na účast na dvoudenním "Festivalu nejmenších houslistů" , který probíhal v Řepišti, v Dolní oblasti Vítkovic s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem a na Slezkoostravském hradě, a soutěžícím žákům na 20. ročníku interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu" v komorní hře ve Vidnavě.

Foto ve fotogalerii v sekci ostatní akce

Celkový počet článků: 1


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace