Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem a poskytuje umělecké vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Navštěvují ji žáci od pěti let až po dospělé studenty. Celková kapacita školy je 856 žáků a již několik let se jí daří zcela naplnit. Škola poskytuje umělecké vzdělávání nejen ve své budově v Havířově-Podlesí, ale v hudebním oboru vzděláváme žáky také na několika dalších místech – na ZŠ v Albrechticích, na ZŠ 1. Máje a MŠ E. Holuba v Havířově. Žáky nejvíce navštěvovaný je obor hudební. ... pokračování zde

Absolventský koncert 28.3.2023

25. března 2023    srdečně Vás zveme

Máme rádi baroko 2023

20. března 2023

Již 15. ročník nesoutěžní přehlídky „Máme rádi baroko“ proběhl ve čtvrtek 16. března 2023 v prostorách Církevní konzervatoře v Opavě.

Naše Základní umělecká škola zde měla díky Tereze Hypšové – žákyni 2. ročníku z klavírní třídy paní učitelky Elišky Novotné své zastoupení.

Soutěže MŠMT ve školním roce 2022/2023

20. března 2023

Výsledková listina okresního kola soutěže MŠMT  ve hře na elektronické klávesové nástroje,
konaného dne 3. 3. 2023 v ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná, p.o.

Výsledková listina okresního kola soutěže MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů,
konaného dne 2. 3. 2023 v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, p.o.

8. ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum

8. února 2023

Od pátku 3. února do soboty 4. února 2023 na Fakultě umění Ostravské univerzity proběhl již 8. ročník Festivalu klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum. Program se letos zabýval problematikou české klavírní etudy a dílem Carla Czerného. Jádrem festivalu byl interpretační seminář, který vedl doc. MgA. Martin Kasík, PhD. pod jehož vedením si odnášeli inspiraci nějen žáci, ale všichni přítomní pedagogové, rodiče a ostatní účastníci.

DALŠÍ INFORMACE

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý  výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka

Foto 23
Foto 13
Foto 3
Foto 64

Přejít do fotogalerie

PARTNEŘI ŠKOLY

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci.

Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace