ZUŠ Leoše Janáčka

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem a poskytuje umělecké vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Navštěvují ji žáci od pěti let až po dospělé studenty. Celková kapacita školy je 856 žáků a již několik let se jí daří zcela naplnit. Škola poskytuje umělecké vzdělávání nejen ve své budově v Havířově-Podlesí, ale v hudebním oboru vzděláváme žáky také na několika dalších místech – na ZŠ v Albrechticích, na ZŠ 1. Máje a MŠ E. Holuba v Havířově. Žáky nejvíce navštěvovaný je obor hudební. ... pokračování zde

Výsledky přijímacího řízení

15. června 2021

Výsledky přijímacího řízení ze dne 8., 9. a 11. 6 2021 a  a ze dne 19. 5. a 21. 5. 2021.
Seznam přijatých žáků ke studiu hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru
v pokračování článku

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

15. června 2021

Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ L. Janáčka Havířov - Podlesí :
hudební obor   23.6. 2021 10-17 hodin
literárně dramatický obor  23.6. 2021 15:30-18 hodin
taneční obor  25.6. 13 -17 hodin, výtvarný obor 22.6. 14-17 hodin elektronická přihláška zde

Ředitelské volno

15. června 2021

Ředitelka Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Havířov, p.o. vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon)
na středu 30. června 2021
ředitelské volno
V Havířově dne 10. června 2021       Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 2020/2021

15. června 2021


V letošním školním roce jsme bohužel nemohli zrealizovat ani jednu výstavu prací žáků našeho výtvarného oboru.
Díla, která vznikla během distanční i prezenční výuky v průběhu celého školního roku, jsou ke zhlédnutí ve virtuálních galeriích.
odkazy najdete v pokračování článku....

DALŠÍ INFORMACE

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý  výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka

Foto 14
Foto 2
Foto 12
Foto 4

Přejít do fotogalerie

PARTNEŘI ŠKOLY

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci.

Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace