Úspěchy v soutěžích


9. ročník soutěže ,,O cenu Leoše Janáčka "

V pátek 17. 5. 2024 se na Lidové konzervatoři v Ostravě konal 9. ročník soutěže ,,O cenu Leoše Janáčka ", ve které si vyzpíval krásné 2. místo ve 3. kategorii (18-28let) náš žák Ondřej Dýrr z pěvecké třídy paní učitelky Jarmily Motalové, za klavírního doprovodu Mgr. Filipa Chobota.
Blahopřejeme.

Velký úspěch tří žáků naší školy na celostátním kole soutěže ve hře na klavír vyhlašované MŠMT.

Agátka Rečičárová získala ve své kategorii 1. místo a zvláštní cenu za interpretaci skladby Domnica Scarlattiho.
Martin Hypš i Filip Rečičár v obrovské konkurenci získali 2.místo. 
Velké poděkování patří paní učitelce MgA. doc. Elišce Novotné za skvělou přípravu dětí na soutěž.

Skvělý úspěch našeho Školního orchestru

V pátek 19. dubna 2024  se konalo Krajské kolo Soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a taneční orchestry.

Náš Školní orchestr získal 1. místo s postupem do Ústrědního kola a Zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci skladby Skyfall

video v pokračování článku

Mezinárodní houslová soutěž O cenu Václava Krůčka 2024

Ve dnech 16. a 17. března 2024 proběhla v Novém Jičíně ve zdejší ZUŠ Mezinárodní houslová soutěž O cenu Václava Krůčka 2024.
Této prestižní soutěže se zúčastnila naše žákyně Agáta Rečičárová ze třídy p. uč. Jany Prefetové a za klavírního doprovodu p. uč. Marty Ondruškové získala ve IV. kategorii v silné konkurenci 2.cenu. 
BLAHOPŘEJEME !

Soutěže ve školním roce 2023/2024

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje 9. – 11. 4. 2024
Krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov 6. 4. 2024 
Krajské kolo soutěže MŠMT soutěžní přehlídky LDO – literární tvorba  5. – 6. 4. 2024 
Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír 21. – 23. 3. 2024 
Krajské kolo soutěže MŠMT soutěžní přehlídky LDO – přednes  22. 3. 2024 
 

 

Múzy Ilji Hurníka 2023

 Ve dnech 11.a 12.listopadu 2023 se na ZUŠ v Ostravě - Zábřehu konal 11. ročník soutěžní přehlídky MÚZY Ilji Hurníka. Naši školu skvěle reprezentovali žáci z klavírní třídy paní učitelky Elišky Novotné. Zuzana Cempírková, Tereza Hypšová, Agáta Rečičárová a Martin Hypš byli oceněni Zlatým pásmem.
Zvláštní cenu za skvělou pedagogickou práci získala i paní učitelka.
​Všem moc blahopřejeme!

Mezinárodní soutěž Josefa Micky

Žákyně Agáta Rečičárová z houslové třídy p. uč. Jany Prefetové získala 3. místo v  Mezinárodní houslové soutěži Josefa Micky .
O klavírní doprovod se postarala p. uč. Lucie Tomášová.

Gratulujeme !

Velký úspěch naší žákyně v Ústředním kole soutěže EKN

Ve dnech 26. 5. - 28. 5. 2023 se konalo v Praze Ústřední kolo MŠMT ve hře na klávesové nástroje. Naši ZUŠ reprezentovala ve VI. kategorii (věk do 13 let) Pavla Slováková ze třídy Mgr. Taťány Křešové. Získala ve velké konkurenci  krásné 2. místo. Moc blahopřejeme

8. ročník pěvecké soutěže O cenu Leoše Janáčka

V pátek 28.4. 2023 se konal v Ostravě - Přívoze na Lidové konzervatoři 8. ročník pěvecké soutěže O cenu Leoše Janáčka, které se zúčastnil ve 2.kategorii Ondřej Dýrr ze třídy p.uč. Jarmily Motalové za klavírního doprovodu Mgr. Filipa Chobota. ​Z celkového počtu 24 soutěžících 2.kategorie se Ondřej umístil ve stříbrném pásmu s největším počtem bodů. Gratulujeme !

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN v Karviné

V pátek 21.4.2023 proběhlo v ZUŠ B. Smetany v Karviné Krajske kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN .
Naši ZUŠ reprezentovala Pavla Slováková ze třídy p. uč. Taťány Křešové a získala krásné 1. místo s postupem do Ústředního kola v Praze a Zvláštní cenu poroty za mimořádný hudební projev.

Celkový počet článků: 66


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace