Úspěchy v soutěžích


Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře smyčcových souborů a orchestrů

V pátek 1. dubna 2022 se na naší škole poprvé konalo krajské kolo soutěže MŠMT ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Soutěže se zúčastnily celkem čtyři houslové soubory a dva orchestry ze základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje.

Náš Školní orchestr pod vedením paní učitelky Jany Prefetové si vysoutěžil první místo s postupem do celostátního kola. 
 

Soutěže ve školním roce 2021/2022.

Výsledky celostátního kola soutěže cimbálových muzik
​​​Výsledky Celostátního kola soutěže  Hra smyčcových souborů a orchestrů
Výsledky krajského kola soutěže Mšmt ve hře na dechové nástroje  7. – 8. 4. 2022 Opava
Výsledky Krajského kola soutěže MŠMT - Sólová a souborová hra bicích nástrojů
6. dubna 2022, Ostrava
Výsledky Krajské přehlídky skupin scénického tance Ostrava 20.3.2022

IX. ročník mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka

​Soutěže se zúčastnila Agáta Rečičárová ze třídy p. uč. Jany Prefetové a za klavírního doprovodu svého bratra Filipa Rečíčára se umístila na  krásném 2. místě. 
Filip Rečičár  ze třídy p. uč.doc. MgA. Elišky Novotné získal Zváštní cenu za klavírní doprovod.

Video ze soutěže v pokračování článku dole

II. Harfová soutěžní přehlídka základních uměleckých škol, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

Mariana Dospivová (1.ročník) z harfové třídy Jarmily Gieckové získala 3. místo v Celostátní soutěžní harfové přehlídce, která se konala ve dnech 11.6. - 12.6.2021 v ZUŠ Jana Hanuše v Praze.

Gratulujeme! 

ilustrace

Krajská přehlídka talentovaných klavíristů 2019

 Dne 12. dubna 2019 se konala přehlídka talentovaných klavíristů celého Moravskoslezského kraje v prostorách koncertního sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  Naši ZUŠ reprezentovali žáci ze třídy paní učitelky Marty Ondruškové Karolína Chalotová a ze třídy paní učitelky Jarmily Gieckové Tomáš Bartel a Vendula Mikulová


ilustrace

Velký úspěch TO v soutěži

 Vezeme zlato z Taneční soutěže Paforta, 
získali jsme 1. místo z třinácti soutěžních choreografií
Celkový počet článků: 51


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace