Literárně dramatický obor

1. září 2023- Přípravné studium - délka studia 1-2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky
- studium pro dospěléZákladem výuky literárně-dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární, pantomimické a hra s loutkou.


První dva ročníky jsou věnovány komplexní dramatické průpravě. Výuka v literárně-dramatické oboru je rozdělena na výuku ve skupině a individuální výuku v předmětu  práce s textem. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí. Výuka se nevyhýbá ani vlastní literární tvorbě žáků.  
Dramatická výchova je nástrojem rozvoje individuality každého žáka a současně rozvíjí kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy.

 

Učebny literárně dramatického oboru
 
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 9067x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace