Literárně dramatický obor

11. února 2013- Přípravné studium - délka studia 1 rok
- I. stupeň základního studia - délka studia 6 nebo 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky
- studium pro dospěléZákladem výuky literárně-dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární, pantomimické a hra s loutkou.

První dva ročníky jsou věnovány komplexní dramatické průpravě. Práce v dalších ročnících se liší podle odborného zaměření na oddělení dramatické a slovesné nebo loutkařské. Výuka v literárně-dramatické oboru je převážně skupinová, individuálně se vyučují předměty: recitace, animace loutek a studium rolí. Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vciťovat se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí. V předmětu hlasová výchova se učí žáci správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat. V předmětu pohybová výchova se učí vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace, často se využívají pantomimické hádanky. V literární tvorbě žáci píší vlastní básně,povídky, ale i divadelní scénáře. V předmětu technika vodění jednoduchých loutek se učí žáci jednoduché animaci plošných loutek.

Dramatická výchova je nástrojem rozvoje individuality každého žáka a současně rozvíjí kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy.


 

Učebny literárně dramatického oboruPřehled dalších článků | Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 8784x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace