Historie

1. září 2023

O ŠKOLE
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace je zřizována
Moravskoslezským krajem a poskytuje umělecké vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.
Navštěvují ji žáci od pěti let až po dospělé studenty.
Celková kapacita školy je 856 žáků a již několik let se jí daří zcela naplnit. Škola poskytuje umělecké
vzdělávání nejen ve své budově v Havířově-Podlesí, ale v hudebním oboru vzděláváme žáky také na
několika dalších místech – na ZŠ v Albrechticích, na ZŠ 1. Máje a MŠ E. Holuba v Havířově.


Žáky nejvíce navštěvovaný je obor hudební. Je rozdělen na oddělení klavírní, smyčcové, dechové,
kytarové, EKN a akordeonové, bicí, pěvecké a oddělení hudební teorie. Vedle tradičních nástrojů
vyučujeme také hru na harfu a cimbál.
Kromě výuky sólové hry se věnujeme komorní a souborové
hře všech nástrojových obsazení. Různorodost hudebních uskupení reflektuje nejen zájem a
vzdělávací potřeby našich žáků, ale také moderní umělecké trendy.
Totéž platí i o ostatních oborech. Ve výtvarném oboru mají žáci vedle klasické výtvarné tvorby
možnost studovat i v multimediální třídě, která je vybavena moderní výpočetní technikou i
softwarem.
V tanečním oboru se žáci seznamují se širokou škálou tanečních stylů, podpořeni nejen klasickou
klavírní korepeticí, ale také moderním vybavením tanečního sálu. Žáci literárně-dramatického oboru
pravidelně spolupracují s českou scénou Těšínského divadla.


Žáci všech oborů se účastní nejrůznějších soutěží a přehlídek, ze kterých si vozí ocenění. Úspěch
v soutěžích je ale jen jeden z mnoha cílů našeho vzdělávání. Chceme rozvíjet estetické cítění žáků,
jejich umělecké znalosti a dovednosti, kvalitní výukou vychovat další kulturní generaci, která se bude
aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí. Velký důraz klademe důraz na prezentaci školy na
veřejnosti, kde naši žáci reprezentují nejen naši školu, ale i město Havířov a Moravskoslezský kraj. Za
zásadní také považujeme spolupráci školy a rodiny a organizacemi v blízkém okolí školy.


Trocha historie…..
Lidová škola umění byla 1.4.1990 zřízena na ulici Kosmonautů v Havířově a od 1.9. 1990 dochází
ke změně názvu na Základní umělecká škola. V závěru roku 1990 vrcholí stavba nové budovy školy na
ulici Jaroslava Vrchlického a v únoru 1991 je zahájena výuka hudebního a literárně-dramatického
oboru v nové budově školy. V září 1991 je zahájena také výuka tanečního oboru. Právní subjektivitu
získává škola 1. 1. 1995. Do sítě škol byla zařazena 1. 9. 1996. Čestný název Základní umělecká škola
Leoše Janáčka škola nese od 1. června 2000. Od školního roku 2006/2007 byla zahájena výuka
výtvarného oboru.
Škola je řádným členem organizace AZUŠ, sdružení ZUŠ MSK MÚZA a také Spolku Umělecké rady ZUŠ.
V posledních osmi letech procházela budova školy postupnými rekonstrukcemi, které výrazně zlepšily
technické, hygienické i estetické prostředí školy.

 


 Video k 25. výročí založení školy:


   

   Dokument k 20. výročí založení školy:

  


 

Přehled dalších článků | Autor: Dooffy | Počet přečtení: 8446x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace