Úplata

25. srpna 2022

 
 
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace,
Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí


Dodatek č. 7 k Vnitřní směrnici č. 11/2014


o stanovení výše úplaty (školné)

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2001 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání


je stanovena výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 takto:
 

 
 
 Obor
Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Hudební obor
---
---
---
 Individuální výuka v přípravném, v I. a II.  stupni základního     studia
1 850
370
3 700
 Individuální výuka ve skupině (2 – 4 žáci)
 v I. a II. stupni  základního studia,
 skupinová PHV ve II. pololetí
1 200
240
 2 400
 Skupinka žáků v MŠ,
 skupinová PHV v I. pololetí
   900   180    1 800  
 Sborový zpěv   600 120 1 200
 


 
 Taneční obor
Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia
1 300
260
2 600
 
 Literárně-dramatický obor Pololetně Měsíčně Ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia
1 300
260
2 600
 
 Výtvarný obor Pololetně
Měsíčně
Ročně
 Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni  základního  studia

1 850

370
3 700
 
 
Úhrada úplaty za vzdělávání se hradí ve dvou splátkách:
                           I. pololetí  září  až leden   –  splatná do 15. září
                          II. pololetí únor až červen  –  splatná do 15. února

a to:   a) převodem z účtu - č. úč. 41436791/0100
          b) složenkami vydanými školou
          c) hotově v kanceláři školy - vyjímečně ( u povolených splátkových kalendářů)

Ve výjimečných případech lze úplatu za vzdělávání po dohodě s vedením školy hradit ročně,
čtvrtletně nebo měsíčně – dle schváleného splátkového kalendáře.

V případě neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanovených termínech, budeme nuceni postupovat dle § 7 odst. 2d) Vyhlášky 71/2005 Sb. a ukončit docházku žáka do ZUŠ - "žák přestává být žákem školy v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu".

Ruší se Dodatek č. 7 k Vnitřní směrnici 11/2014 ze dne 8. 4. 2021


Dodatek č. 8 k Vnitřní směrnici 11/2014 je platný od 1. září 2022

V Havířově, dne 21. dubna 2022


                                                                                                   Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ

 
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 13184x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace