Výtvarný obor

1. září 2023- Přípravná výtvarná výchova (PVV) - délka studia 1 – 2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky
- Studium pro dospělé


Na rozdíl od různých úzce specializovaných kurzů, klade výuka ve výtvarném oboru ZUŠ důraz na všestranný rozvoj dítěte a seznamuje ho s většinou výtvarných technik.

Všestranné znalosti získané v průběhu studia mohou žáci uplatnit v celé řadě profesí, např. v uměleckých řemeslech nebo při studiu na profesionálních uměleckých školách. V případě zájmu a při odpovídajících schopnostech jsou u nás žáci připravování k přijímacím zkouškám na tyto školy.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Nově přijatí žáci ve věku od 5ti let jsou zařazeni do přípravné výtvarné výchovy (PVV). Žáci od 7 let jsou zařazováni do ročníku podle věku, v souladu s očekávanými výstupy v jednotlivých ročnících. Toto respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce. Nově přijatí žáci starší 14 let  jsou  zařazování do 1. ročníku II. stupně základního studia.

Výtvarná a multimediální tvorba
Od září 2018 nabízí ZUŠ Leoše Janáčka nové studijní zaměření výtvarného oboru – Výtvarná a multimediální tvorba. Výuka je zaměřena na tvůrčí práci s digitálními technologiemi a jejich využití jako nástroje pro výtvarné vyjádření. Žáci se během studia seznamují se základy fotografování, animace, grafiky a designu. Rozvíjejí své praktické dovednosti v oblasti užívání hardwarových zařízení, jako jsou například digitální fotoaparát, pc, scanner, grafický tablet a zároveň jejich softwarového vybavení. Nejsou opomíjeny ani klasické výtvarné techniky, které jsou dále rozvíjeny a obohacovány digitálními postupy. V současné době se nová média podílejí na utváření našeho každodenního života a tak se žákům nabízí široké pole uplatnění pro získané znalosti. 

Ukázky prací:


  

  

  


 
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 13057x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace