Ochrana osobních údajů

1. ledna 2024

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Leoše Janáčka,příspěvková organizace se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, 736 01 Havířov - Podlesí IČO 62331647 jako správce osobních údajů (dále jen "ZUŠ L. Janáčka") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Subjekty údajů: zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, žadatelé, stěžovatelé;

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění právní povinnosti, plnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem;

Identifikátory: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, email, telefon, adresa, místo narození, státní občanství;

Kategorie zvláštních osobních údajů: zdravotní stav.

Právní základ zvláštních osobních údajů: plnění právní povinnosti

  Osobní údaje ZUŠ L. Janáčka zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.


   Pokud ZUŠ L. Janáčka zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

- požadovat od ZUŠ L. Janáčka informaci o zpracování vašich osobních údajů;

- požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ L. Janáčka;

- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ L. Janáčka jsou nepřesné);

- požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ L. Janáčka, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ L. Janáčka;

- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ L. Janáčka;

- podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči ZUŠ L. Janáčka uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
( změna osoby pověřence od 1.1.2024)

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 3614x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace