Mimořádné akce

V současné době jsou v činnosti základních uměleckých škol, a ve školství vůbec, patrná určitá specifika typická pro jednotlivé školy. Tato specifika jsou dána nejen samotným odborným zaměřením školy, ale často také iniciativou nadšených a obětavých jednotlivců nebo menších skupin z řad pedagogů, kteří jsou schopni vytvářet něco na první pohled nerealizovatelného, na co nemají v jiných školách odvahu nebo možnosti. A to je příklad i naší školy.

Z jistotou můžeme tvrdit, že na žádné základní umělecké škole v okolí, ale i na žádné nám známé základní umělecké škole, se během posledních nevytvořilo tolik pořadů muzikálového typu jako v té naší. Tyto pořady jsou nesmírně náročné na přípravu a realizaci a především na čas, ale také na finance. Vyžadují úzkou spolupráci všech vyučovaných oborů, dobrého koordinátora a schopného režiséra, v poslední době v osobě učitele literárně-dramatického oboru pana Josefa Bičiště.

Nejznámější z nich jsou Stonožka (2002) a Pohádka o princezně Janě (2004), na kterých spolupracovali i žáci jiných škol, především ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína. V minulosti to byly také oblíbené dětské muzikály Komárková ženitba a Strašidla Františka Trnky.
 

ilustrace

Gradus ad Parnassum 2021


Na konci ledna 2021 se na Fakultě umění Ostravské univerzity uskutečnil již šestý ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum. Letošní ročník byl zaměřen na dílo doc. Eduarda Douši, přihlásilo se 14 dětí ze Základních uměleckých škol z Ostravy, Opavy, Bohumína, Havířova a Hlučína. Interpretační seminář vedl doc. Ivo Kahánek, který velmi citlivě a erudovaně radil dětem při ztvárnění skladeb E. Douši a v dalším libovolně voleném díle. Vzhledem k epidemiologické situaci nebyl seminář otevřen veřejnosti, ale byl v celé šíři nahráván.

 

ilustrace

30. výročí

2020/2021 TŘICET LET ZUŠ

Naše škola slaví ve školním roce 2020/2021 třicáté výročí svého založení.
Naše výročí má své logo. Na jaře jsme mezi žáky výtvarného oboru vyhlásili soutěž a z více než čtyřiceti návrhů vybrali v internetovém hlasování žáci, pedagogové a veřejnost vítězný návrh, jehož autorem je Štěpán Kozubek.


ilustrace

Rusalka - fotogalerie

 

Fotogalerie

ilustrace

ŠKOLNÍ ORCHESTR ZUŠ LEOŠE JANÁČKA Z HAVÍŘOVA - PODLESÍ VYSTOUPIL V NĚMECKU

 V listopadu 2019 přijal Školní orchestr Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově -Podlesí pozvání Krajské hudební školy Clara Wieck ve Zwickau v Německu na společné vystoupení na slavnostním koncertu v rámci hudebního festivalu mládeže „Kinder und Jugendtheaterwoche“ v Glachau.

   


O statečném Cibulkovi

Příběh se odehrává v podivuhodné zeleninové zemi, v níž žije statečný Cibulka se svými přáteli a které vládne všemocný a panovačný kníže Citrón. Cibulka svým odhodláním, chytrostí a statečností osvobodí svého otce, nespravedlivě vězněného knížetem Citrónem, a potom celou svou zemi ( zeleniny a ovoce ) zbaví tyranie a společně se svými přáteli nastolí demokracii.

Pohádkový muzikál "O líných strašidlech" aneb Bez práce nejsou koláče

Cílem projektu je vychovávání předškolních a raně školní dětí na příkladech, na pravdě českých přísloví, na tom, že dobro vždy zvítězí nad zlem. Jedná se o divadelní zpracování pohádkového příběhu podle námětu ostravského textaře Vladimíra Čorta, který se odehrává ve starém mlýně, kde už po staletí žijí dvě líná strašidla ve špíně a pavučinách a s kterými v jejich lenosti a pohodlnosti nic nepohne. A najednou se objeví kladná postava, děvčátko Anička, která dokáže svou trpělivostí a chytrostí v příběhu hrající negativní postavy, že vždy trochu námahy stojí za to, aby byl svět krásnější.

Celkový počet článků: 7


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace