Výsledky soutěží MŠMT ve školním roce 2019/2020

 

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT VE HŘE NA KLAVÍR

Okresní kolo probíhalo ve dnech 12. – 13. února 2020 v ZUŠ Bohumín


  kategorie                  žák                                                  pedagog                                                     umístění
 I. kategorie  Richard Cempírek  doc. MgA. Eliška Novotná  2. místo
 III. kategorie  Tomáš Bartel  Jarmila Giecková  2. místo
   Filip Rečičár  doc. MgA. Eliška Novotná  1. místo s postupem
 IV. kategorie  Karolína Chalotová  Marta Ondrušková  2. místo
 V. kategorie  Vendula Mikulová  Jarmila Giecková  3. místo                         Filip Rečičár obdržel zvláštní ocenění poroty
                      „Za vynikající interpretaci soutěžního programu“VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT
VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Okresní kolo probíhalo dne 3. března 2020 v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín

Hra na housle

  0. kategorie   

  žák                                                    pedagog                                      umístění 

 Tomáš Gelnar  Jana Prefetová  1. místo s postupem
 Agáta Rečičárová  Jana Prefetová  1. místo
 Anna Grögerová  Jiří Erlebach  1. místo
 Kryštof Klhůfek  Jana Prefetová  1. místo


 I. kategorie
 Eliška Tomanová  Jiří Erlebach  3. místo


 II. kategorie
 Lukáš Gelnar  Jana Prefetová  1. místo s postupem
 Alžběta Chlebová  Jana Prefetová  2. místo

 
 IV. kategorie

 František Benda  Jarmila Gradková  1. místo s postupem
 Karolína Rečičárová  Jana Prefetová  2. místo


 V. kategorie
 David Harok  Jarmila Gradková  1. místo s postupemHra na violoncello

III. kategorie

 Matyáš Dvořák  Mgr. Lukáš Novotný  1. místo s postupem


Soutěžící žáky na klavír doprovázeli: Mgr. Filip Chobot
                                                               doc. MgA. Eliška Novotná
                                                               Marta Ondrušková


Porota udělila zvláštní ceny pro pedagogy:

• za vynikající pedagogické vedení žáků Jarmile Gradkové a Janě Prefetové
• za vynikající klavírní spolupráci
doc. MgA. Elišce Novotné

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT
VE HŘE NA KYTARU

Okresní kolo probíhalo dne 5. března 2020 v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín


 0. b kategorie
 Daniela Kristenová  Mgr. Petr Špalek  2. místo II. kategorie
 Matyáš Dvořák  Mgr. Petr Špalek  1. místo s postupem


 III. kategorie
 Marek Moldřík  Mgr. Petr Špalek  1. místo s postupem                    Žák Marek Moldřík obdržel
         Zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci


 
Přehled dalších článků | Datum: 10.05.2020

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov