Výsledky soutěží vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2014/2015                                              HUDEBNÍ OBOR


 

 HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE

 OKRESNÍ KOLO


 ZOBCOVÁ FLÉTNA

kategorie  žák                                           pedagog                                        umístění
 0.  Novotná Barbora  B. Jonszta
 Zlaté pásmo
 1.  Šurkovská Hana  J. Paclová MA MA  Zlaté pásmo s postupem
 2.  Mann Marek  B. Jonszta
 Zlaté pásmo s postupem
 2.  Smilovská Natálie  I. Klegová  Stříbrné pásmo
 3.  Malíková Marie  B. Jonszta
 Zlaté pásmo  
 3.  Malyška Lukáš  B. Jonszta
 Zlaté pásmo s postupem
 

 PŘÍČNÁ FLÉTNA

 1.  Balajová Lenka  I. Klegová  Zlaté pásmo
 1.  Tabarová Sára  I. Klegová  Zlaté pásmo


 KLARINET

 1.  Wewiorka Adam   B. Jonszta  Zlaté pásmo s postupem


 HRA NA TRUBKU

 II.  Kampas Otto  B. Palowski  Zlaté pásmo s postupem
 II.  Szop Václav  B. Palowski  Zlaté pásmo


 TENOR

 IV.  Bartovič Jan  B. Palowski  Zlaté pásmo s postupem KRAJSKÉ KOLO

 ZOBCOVÁ FLÉTNA

 1.  Šurkovská Hana  J. Paclová MA MA  1. místo
 2.  Mann Marek  B. Jonszta  1. místo
 3.  Malyška Lukáš  B. Jonszta  1. místo s postupem

 Zvláštní ocenění poroty za provedení skladby „Strašpytel“ Marku Mannovi.

 
Zvláštní ocenění poroty  Bronislavu Jonsztovi za příkladnou pedagogickou činnost.


  KLARINET

 1.   Wewiorka Adam   B. Jonszta  1. místo HRA NA TRUBKU

 II.  Kampas Otto  B. Palowski  nesoutěžil


 TENOR

 IV.  Bartovič Jan  B. Palowski  3. místo SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV

 OKRESNÍ KOLO

 SÓLOVÝ ZPĚV

 0.A  Ptáčková Anežka  M. Pustějovská  1. místo
 0.A  Šturcová Karolína  H. Neuwirthová  1. místo
 0.B  Šurkovská Hana  H. Neuwirthová  2. místo
 I.  Indráková Daniela  J. Motalová  2. místo
 I.  Petrová Ema  MgA. L. Kullová  2. místo
 I.  Široká Johana  H. Neuwirthová  2. místo
 II.  Suchánková Eva  MgA. L. Kullová  2. místo
 III.  Thienelová Klára  M. Pustějovská  2. místo
 IV.  Rohel Dominik  J. Motalová  2. místo
 IV.  Tomicová Kateřina  H. Neuwirthová  3. místo
 V. a  Bretzová Jana  M. Pustějovská  2. místo
 V. b  Petrovics Michal  MgA. L. Kullová  1. místo
 VII. a  Indráková Anežka  J. Motalová  1. místo s postupem
 VII. a  Plawná Viktorie  M. Pustějovská  2. místo
 VIII.  Uhlová Elizabeth  H. Neuwirthová  3. místo
 VIII. b  Skotnica Alexandr  J. Motalová  3. místo
 VIII. b  Žídek Tomáš  J. Motalová  3. místo
 XI.  Nesvadbová Kateřina  J. Motalová  1. místo s postupem


 KOMORNÍ ZPĚV

 I.
 Dýrrová Eliška, Indráková Daniela
 J. Motalová
 2. místo
 III.  Indráková Anežka, Skotnica Alexandr
 J. Motalová
 2. místo
 III.  Rohel Dominik, Skotnica Alexandr, Židek Tomáš
 J. Motalová
 2. místo
 IV.  Indráková Anežka, Nesvadbová Kateřina
 J. Motalová
 1. místo s postupem
  KRAJSKÉ KOLO

  SÓLOVÝ ZPĚV

 VII.a  Indráková Anežka  J. Motalová  1. místo s postupem
 XI. a  Nesvadbová Kateřina  J. Motalová  2.místo


 KOMORNÍ ZPĚV

 IV.  Indráková Anežka, Nesvadbová Kateřina  J. Motalová  1. místo s postupem   ÚSTŘEDNÍ KOLO

  SÓLOVÝ ZPĚV

 VII.a  Indráková Anežka   J. Motalová  2. místo
 KOMORNÍ ZPĚV


 IV.   Indráková Anežka, Nesvadbová Kateřina   J. Motalová  2. místo s plným počtem bodů


 V kategorii Komorní zpěv Dua porota neudělila první místo SÓLOVÁ A SOUBOROVÁ HRA BICÍCH NÁSTROJŮ

  Krajské kolo

  SÓLOVÁ HRA
                 
kategorie  žák                                              pedagog                                                   umístění
 5.  Mucha Ivan  Mgr. M. Bazger  1. místo


  SOUBOROVÁ HRA

 4.  Soubor bicích nástrojů  Mgr. M. Bazger  1. místo s postupem
 

 Ústřední kolo

SOUBOROVÁ HRA

 4.  Soubor bicích nástrojů  Mgr. M. Bazger  1. cena  HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ORCHESTRŮ

  Krajské kolo

  SOUBORY

 2.  Smyčcový soubor   P. Nierostková  1. místo

 Zvláštní ocenění poroty Lukáš Malyškovi a Marii Nezdařilové za vynikající sólový výkon.


 ORCHESTRY

 1.b  Žákovský orchestr  J. Prefetová  1. místo s postupem


 Ústřední kolo

 ORCHESTRY

 1.b  Žákovský orchestr  J. Prefetová  3. místo HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE, SOUBOROVÁ A KOMORNÍ HRA LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

 Krajské kolo

 SOUBOROVÁ HRA

 2.  Vonička  Bc. J. Pospěch   1. místo s postupem

 Zvláštní ocenění poroty Bc. Jiřímu Pospěchovi za příkladné vedení CM Vonička.


 Ústřední kolo

 SOUBOROVÁ HRA

 2.  Vonička  Bc. J. Pospěch  3. místo

 Cena poroty CM Vonička za výrazný regionální pěvecký projev

                                                          TANEČNÍ OBOR


  OKRESNÍ KOLO

 I.  Rytmohrátky  E. Křenková  postup do krajské přehlídky
 II.  A protože nemůžu usnout, počítám ovečky  MgA. I. Malcharová  postup do krajské přehlídky
 II.  Dínom, dánom  MgA. I. Malcharová  ocenění poroty za hravost
 a radost v pohybu a tanci
 IV.  V pohybu  MgA. I. Malcharová  postup do krajské přehlídky  KRAJSKÉ KOLO

 I.  Rytmohrátky  E. Křenková
 II.  A protože nemůžu usnout,
 počítám ovečky
 MgA. I. Malcharová  návrh na postup do celostátního kola
 IV.   V pohybu  MgA. I. Malcharová  Diplom za citlivé zpracování 
 pohybových dialogů
                           Výsledky ostatních soutěží ve školním roce 2014/2015


         21. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu
                                   a hudební klasicismus ve Vidnavě


 Kytarové duo:
 Barbora Gavendová
 Ellen Kokošková

 Mgr. Petr Špalek  2. místo


 Smyčcové trio, housle a 2 violoncella
 Eliška Dýrrová – housle
 Jakub Dýrr – violoncello
 Ondřej Dýrr – violoncello
 J.Gradková 
 Mgr. L. Novotný
 Čestné uznání
  III. mezinárodní klavírní festival „Magický klavír v proměnách času“ v Opavě

 Mikulová Vendula  Jarmila Giecková  nesoutěžní přehlídka
  IV. ročník celorepublikové Soutěže v interpretaci koncertního melodramu
                                                 pro žáky LDO ZUŠ


 Chowaniec Daniel  Josef Bičiště  Zvláštní ocenění poroty  Korepetitor: Jarmila GieckováOcenění za citlivou klavírní spolupráci


  II. ročník mezinárodní kytarové soutěže Fernanda Sora

 II.  Kokošková Ellen  Mgr. Petr Špalek  Diplom za účast
                                             TANEČNÍ SOUTĚŽE


  Taneční soutěž Paforta 2014 v Ostravě

 Díková Natálie
 Hlaváčová Amálie
 Chowaniecová Karolina
 Kašíková Sára
 Komínková Beata
 Kročková Barbora
 Mlčůchová Nela
 Mrázková Viktorie
 Navrátilová Vendula
 Paznochtová Thea
 Piontková Eliška
 Smolová Klára
 Eva Křenková  Účastnický list  Taneční soutěž „Naruby“ v Brně

 Chowaniecová Tereza
 Krejzová Kateřina
 Klimešová Adéla
 Kubincová Markéta
 Leinweberová Sára
 Mrkvicová Veronika
 Nováková Anna
  MgA. Ilona Malcharová  GRAND PRIX Zvláštní cena poroty  Krajské kolo celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance – JKGO

   Bez umístění


 KRNOVSKÝ DANCE CUP

  kategorie                   soubor                                                                                                choreografie
 scénický tanec  A protože nemůžu usnout, počítám ovečky  MgA. I. Malcharová  1. místo  MIA FESTIVAL 2015
  Semifinálové kolo v Havířově


 v kategorii
 Groups-Hobby-Or.dynamic
 TARI dance company
 A protože nemůžu usnout,
 počítám ovečky
 MgA. I. Malcharová  5. místo
   TARI dance company
 V pohybu
 MgA. I. Malcharová  2. místo a postup
 na mezinárodní finále v  Praze   Hlučínský talent

 Rytmohrátky  Eva Křenková  Bez umístění


 Petřvaldský pohár
 
 v I. kategorii – Mateřinky   TARI dance company
 „Skok je totiž víc než krok“
 MgA. I .Malcharová
 2. místo
 ve III. kategorii – Děti – ART   TARI dance company
 „A protože nemůžu usnout,
  počítám ovečky“
 MgA. I. Malcharová  3. místo   Bohumínské eso

 v kategorii – děti  Co se děje za komínem   MgA. I .Malcharová  2. místo
 v kategorii – junioři  Dancing   MgA. I .Malcharová  3. misto  Ostravská pyramida

 v kategorii Modern Dance Děti – Duo  Barbora Bognánová
 Tereza Bognánová
MgA. I .Malcharová  6.místo

 
Přehled dalších článků | Datum: 14.06.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov