Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2009/2010

Soutěže za školní rok 2009/2010

V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů vyhlašované MŠMT obsadilo naše trio 2. místo.
trio ve složení:
    vyučující
Anežka Indráková housle J. Gradková
Ondřej Kohut violoncello Mgr. L. Novotný
Lucie Kohutová klavír P. Lichosytová

 


Výsledky pěvecké soutěže "Olomouc 2009", která se uskutečnila dne 26. 11. 2009
v ZUŠ Žerotín, Olomouc

V I. kategorii získali:

1. místo Martin Volf ze třídy p. uč. Markéty Jankové
3. místo Alexandra Břusková ze třídy p. uč. Markéty Jankové
Čestné uznání Tereza Pufferová ze třídy p. uč. M. Pustějovské

za klavírních doprovodů p. uč. Jany Daňkové a p. uč. Elišky Grabovské

Výsledková listina celostátní soutěžní přehlídky "Konfrontace" ve hře na keyboard, konané 29. - 30. 4. 2010, v ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná
Komorní hra:

II. kategorie :
Nela Chrapková
Jana Fukalová
Karolína Levková                Stříbrné pásmo                ze třídy p. uč. Bc. Taťány Křešové

IV. kategorie :
Adam Rafaj
Adriana Chrapková
Barbora Lindovská              Bronzové pásmo              ze třídy p. uč. Bc. Taťány Křešové

Sólová hra:

I. kategorie :
Alexandr Zákravský            Bronzové pásmo               ze třídy p. uč. Romana Kully

V. kategorie :
Daniel Vrba                         Zlaté pásmo                      ze třídy p. uč. Romana Kully
Nela Chrapková                  Bronzové pásmo               ze třídy p. uč. Bc. Taťány Křešové

VI. kategorie :
Jana Fukalová                     Stříbrné pásmo                  ze třídy p. uč. Bc. Taťány Křešové

VI. . kategorie :
Dominik Zielina                   Zlaté pásmo                       ze třídy p. uč. Romana Kully
Adam Rafaj                        Bronzové pásmo                ze třídy p. uč. Bc. Taťány KřešovéSrdečně blahopřejeme


 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov