Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ L. Janáčka Havířov - Podlesí pro školní rok 2023/2024

15. května 2023

se budou konat v termínech:

hudební obor  13.6. 2023 od 12.00 -18.00 hodin
literárně dramatický obor 13.6. 2023 od 14.00 - 17.00 hodin
taneční obor  14.6. 2023 od 14.00 - 18.00 hodin
výtvarný obor  13.6. 12.00 - 17.00 hodin

Přihláška pro nové žáky ZDE

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, p.o.
pro školní rok 2023/2024 ke stažení ZDE


Informace k přijímacímu řízení ke studiu pro školní rok 2023/2024

Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., dle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání následovně:
*  do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání,
*  do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy,
*  uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia,
*  uchazeči jsou přijímáni dle dokumentu „Kritéria přijímání žáků do ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024“. 

Organizační podmínky přijímacího řízení:
*   zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku do ZUŠ do každého zvoleného oboru/ studijního zaměření, ve které si vyberou jeden z nabízených termínů přijímacího řízení,
*   elektronická přihláška do ZUŠ je dostupná na webových stránkách školy www.zuslj-havirov.cz,
*   vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ, on-line přihláška slouží ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení s ohledem na kapacitu školy.
*   přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který tímto prohlašuje, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zpracováním,
*   při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.                             
V případě nejasností nebo problémů s rezervací termínu kontaktujte vedení ZUŠ na adrese sekretariat@zuslj-havirov.cz.
 
V Havířově, dne 12.4.2023                                                    Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ


   
  
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 194x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace