Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ L. Janáčka Havířov - Podlesí pro školní rok 2024/2025

12. června 2024

se budou konat :

hudební obor   18.6.2024 od 12.00 do 18.00 hodin
literárně dramatický obor   18.6.2024 od 14.00 do 18.00 hodin
výtvarný obor  17.6.2024 od 13.00 do 17.00 hodin   

Přihláška pro nové žáky ZDE

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, p.o.
pro školní rok 2024/2025 ke stažení ZDE

Informace k přijímacímu řízení ke studiu pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ L eoše Janáčka Havířov, p.o.
pro školní rok 2024/2025


Ke studiu na ZUŠ se žáci přihlašují online přihláškou, která je dostupná na webových stránkách školy. Žáci
jsou ke studiu přijímání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. Přijatí žáci jsou do výuky
zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ. Žáci, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati ke studiu,
budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou tito žáci následně
přijati do ZUŠ. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia I. stupně (5–6 let), studia I. stupně od 7 let,
přípravného studia II. stupně (13 let) a studia II. stupně od 14 let.

Předpoklady pro studium jsou ověřovány prostřednictvím talentové zkoušky:

Hudební obor

Talentová zkouška probíhá formou osobního pohovoru s pedagogy a hodnoceny jsou níže uvedené činnosti
a posouzení fyzických dispozic pro studium daného nástroje:
* zpěv libovolné lidové nebo umělé písně,
* zopakování zahraného tónu, rozlišení tónů (intonace),
* zopakování vytleskaného rytmu.

Výtvarný obor
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě posouzení domácích výtvarných prací a pohovoru s
uchazečem o vzdělání. Požadavky na domácí výtvarné práce: 

* uchazeč předloží nejméně 3 domácí výtvarné práce, preferovány jsou především výtvarné práce
založené na vlastní fantazii nebo kresba podle reality (portrét, zátiší, krajina),
* nemáme zájem o výtvarné práce vytvořené v MŠ nebo ZŠ, kde každý žák tvořil stejný obrázek
(objekt) na základě instrukcí od učitele,
* nepředkládejte obrázky nakreslené podle předlohy animovaných filmů, komiksů nebo omalovánek,
* uvítáme různorodost výtvarných technik, ale je možné předložit větší množství výtvarných prací
vytvořených oblíbenou výtvarnou technikou.
* Pro posouzení výtvarných prací jsou rozhodující tato kritéria:
● výtvarná představivost a fantazie,
● rozlišování barev a tvarů.

Taneční obor
Předpokladem pro přijetí jsou pohybové a rytmické dispozice žáka. Během přijímací zkoušky je hodnocen
v těchto oblastech:
* pohybové schopnosti,
* zopakování rytmu, dodržení rytmu (rytmické cítění),
* fyzické dispozice.

Literárně dramatický obor
Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka, které jsou posuzovány níže
uvedenými činnostmi. Součástí zkoušky je rovněž motivační rozhovor s pedagogem:

* jednoduchá pohybová etuda,
* u mladších žáků jednoduchá herní situace na zadané téma,
* u starších žáků jednoduchá dramatická nebo komická situace na zadané téma,
* zpěv libovolné písně.

V Havířově, dne 16. 4. 2024 Ing.                                                   Anna Mikulová, ředitelka školy


      
  
Přehled dalších článků | Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 894x


Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace