ban_TO_cervene_20.jpgban_keramika_20.jpgban_Ondra_20.jpgban_TO_vyskok_20.jpgban_basa_20.jpgban_den_deti_20.jpg
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

30. výročí

30
listopadu

2020/2021 TŘICET LET ZUŠ

Naše škola slaví ve školním roce 2020/2021 třicáté výročí svého založení.
Naše výročí má své logo. Na jaře jsme mezi žáky výtvarného oboru vyhlásili soutěž a z více než čtyřiceti návrhů vybrali v internetovém hlasování žáci, pedagogové a veřejnost vítězný návrh, jehož autorem je Štěpán Kozubek.


Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 51x

Pokračování článku

Vyučování od 25.11. 2020

25
listopaduVážení rodiče, milé děti a studenti,
od středy 25. listopadu 2020 je opět umožněna na ZUŠ individuální prezenční výuka (jeden pedagog a jeden žák) v hudebním oboru. Skupinová a kolektivní výuka, včetně nehudebních oborů, pokračují nadále v distanční formě výu
ky.  pokračování...

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 60x

Pokračování článku

Distanční výuka podzim 2020

24
listopadu

 
další videa v článku....


 

. 

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 33x

Pokračování článku

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov