ban_den_deti_20.jpgban_TO_cervene_20.jpgban_basa_20.jpgban_keramika_20.jpgban_Ondra_20.jpgban_TO_vyskok_20.jpg
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

Aktuální informace k výuce od 14.10.2020

13
října

Vážení rodiče a naši milí žáci,
na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Vás informuji,

že od středy 14. 10. 2020 je omezen provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a to i v individuální výuce.

Od středy 14. 10. 2020 tedy opět vyučujeme ve všech oborech distančně a to zatím do 23. 10. 2020.

pokračov
ání...

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 33x

Pokračování článku

Rusalka - fotogalerie

8
října

 

Fotogalerie

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 15x

Pokračování článku

Tablo 2019/2020

7
října

 

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 25x

Pokračování článku

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov