ban_TO_cervene_20.jpgban_keramika_20.jpgban_TO_vyskok_20.jpgban_Ondra_20.jpgban_basa_20.jpgban_den_deti_20.jpg
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

Mějte se krásně !

29
června

 

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 27x

Pokračování článku

Fotogalerie 2. pololetí 2019-2020

28
června

 

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 31x

Pokračování článku

Informace k přijímacímu řízení ke studiu pro školní rok 2020/2021

27
května


Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019, podle § 2 

uchazeči jsou přijímáni dle dokumentu
„Kritéria přijímání žáků do ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021“,

elektronická přihláška
pro nové žáky je dostupná ZDEAutor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 522x

Pokračování článku

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov