ban_keramika_20.jpgban_den_deti_20.jpgban_basa_20.jpgban_Ondra_20.jpgban_TO_vyskok_20.jpgban_TO_cervene_20.jpg
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

Baby balet

23
září

 
 Máme ještě volná místa,
 zájemci, hlaste se do 5.10.Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 40x

Pokračování článku

Informace k 18.9.2020

22
září

 

Vážení rodiče, žáci a studenti,
na základě rozhodnutí MZ ČR ze dne 17. září 2020 platí od 18. září 2020 povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben.
Výjimka je u výuky zpěvu, hry na dechové nástroje a vzdělávání v tanečním a literárně dramatickém oboru.
Za čipové dveře v budově školy je povolen vstup pouze žákům školy.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 12x

Pokračování článku

AKTUALIZOVÁNO

21
září

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
• Škola realizuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Žáci a zákonní zástupci jsou povinni v prostorách školy dodržovat všechna aktuální hygienická doporučení.
• Ve společných prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku.

         

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 107x

Pokračování článku

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov