bann_jar5.jpgbann_jar4.jpgbann_jar2.jpgbann_jar1.jpgbann_jar7.jpgBan_vyr_1.jpgbann_jar3.jpg
                                  Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Vrchlického 1471/1a, 736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
e-mail: zusvrchl@volny.cz

Více informací zde

INFORMACE

20
srpna

INFORMACE

INFORMACE:
ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, p.o., Vrchlického 1a/1471, Havířov - Podlesí
přijímá pro školní rok 2014/2015 žáky od 5 let


Nabízíme kvalitní a kvalifikovanou výuku v oborech:
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.


V hudebním oboru vás naučíme hrát na flétnu, klarinet, saxofon, trubku,
klavír, elektronické klávesové nástroje, kytaru (klasickou, elektrickou a basovou),
housle, violu, violoncello, bicí nástroje, harfu a akordeon.
Vyučujeme nejen hru na nástroj, ale i sólový a sborový zpěv.
Ve výtvarném oboru si vyzkoušíte veškeré výtvarné techniky.
V tanečním oboru vás seznámíme s různými tanečními styly – od klasického až po moderní.
Literárně dramatický obor je skvělou průpravou pro hereckou kariéru.

Bližší informace na sekretariátě ZUŠ, tel. 596 411 064
zusvrchl@volny.cz, www.zuslj-havirov.cz

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 48x

Pokračování článku

Absolventi - Školní rok 2013/2014 (tablo)

29
června

Absolventi - Školní rok 2013/2014 (tablo)

Absolventi Školní rok 2013/2014

Celkem 74 absolventů.
Hudební obor – 54 absolventů, taneční obor – 5 absolventů, 
literárně - dramatický obor – 5 absolventů, výtvarný obor – 10 absolventů.
Absolventi I. stupně – 61 (13 hochů, 48 dívek), 
absolventi II. stupně – 13 (5 hochů, 8 dívek)


Tablo uvnitř článku...
 

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 159x

Pokračování článku

Krnovský dance cup a Přehlídka scénického tance na JKO v Ostravě

29
června

Krnovský dance cup a Přehlídka scénického tance na JKO v Ostravě

1. března se žáci Tanečního oboru zúčastnili soutěže
Krnovský dance cup
a získali se svou choreografií Lítám sem a tam
1. místo  v kategorii scénický tanec.

29. března jsme se zúčastnili jako každý rok
Přehlídky scénického tance 
na konzervatoři v Ostravě a dívky ze 7. ročníky získaly ocenění za
Symbiózu v hudbě, pohybu, práci s motivem a vzájemnými vztahy

Autor: Pavla Lichosytová | Počet přečtení: 66x

Pokračování článku

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


Dobrá každodenní práce podpořená zájmem rodičů o své děti i o komplexí výchovnou a uměleckou činnost školy je vizitkou naší ZUŠ L. Janáčka v Havířově. Práce s dětmi není jednoduchá, ale vždy smysluplná, tudíž uspokojující.

Pokud tato práce má mít jen částečnou spojitost s uměním, je navíc dobrodružná a krásná, přestože vyžaduje od malých muzikantů, jejich učitelů a rodičů nesmírnou trpělivost a pravidelné snažení. Ale výsledek vždy „stojí za to“.

Není přece důležité pouze to, zda je žák jako začínající hudebník úspěšný, nebo zda se mu stane hudba koníčkem či dokonce povoláním, ale mnohem důležitější je skutečnost, že poznal prostředí, styl práce, způsob myšlení a jednání, které mu otevřely dveře do jiného světa.

Proto patří poděkování nejen všem učitelům a ostatním zaměstnancům školy, ale především rodičům, prarodičům a těm, kdo umožňují tuto nevšední oblast života dětem poznat.