Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem a poskytuje umělecké vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Navštěvují ji žáci od pěti let až po dospělé studenty. Celková kapacita školy je 856 žáků a již několik let se jí daří zcela naplnit. Škola poskytuje umělecké vzdělávání nejen ve své budově v Havířově-Podlesí, ale v hudebním oboru vzděláváme žáky také na několika dalších místech – na ZŠ v Albrechticích, na ZŠ 1. Máje a MŠ E. Holuba v Havířově. Žáky nejvíce navštěvovaný je obor hudební. ... pokračování zde

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

19. listopadu 2023

Výroční zpráva Základní umělecké školy Leoše Janáčka, příspěvkové organizace v Havířově za školní rok 2022/2023.

Více informací najdete uvnitř článku...

Múzy Ilji Hurníka 2023

14. listopadu 2023

 Ve dnech 11.a 12.listopadu 2023 se na ZUŠ v Ostravě - Zábřehu konal 11. ročník soutěžní přehlídky MÚZY Ilji Hurníka. Naši školu skvěle reprezentovali žáci z klavírní třídy paní učitelky Elišky Novotné. Zuzana Cempírková, Tereza Hypšová, Agáta Rečičárová a Martin Hypš byli oceněni Zlatým pásmem.
Zvláštní cenu za skvělou pedagogickou práci získala i paní učitelka.
​Všem moc blahopřejeme!

Mezinárodní soutěž Josefa Micky

12. listopadu 2023

Žákyně Agáta Rečičárová z houslové třídy p. uč. Jany Prefetové získala 3. místo v  Mezinárodní houslové soutěži Josefa Micky .
O klavírní doprovod se postarala p. uč. Lucie Tomášová.

Gratulujeme !

Mezinárodní taneční festival TANEC VALMEZ

23. října 2023

Taneční oddělení se zúčastnilo ve dnech 13 - 14. 10. 2023 mezinárodního tanečního festivalu "Tanec Valmez". Patnáct tanečnic z naší školy se účastnilo hned několika seminářů, které se věnovaly scénickému a modernímu tanci. Mezi lektory byli výrazné osobnosti taneční scény jako Filip Staněk, Václav Kuneš, David Strnad, Vendula Kuželová, Hana Gallinová, Victoria Jakont, Larissa Dorella, Michaela Dzurovčíková, Francesca Amáte, Veronika Tokoli.

DALŠÍ INFORMACE

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý  výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka

Foto 45
Foto 78
Foto 48
Foto 71

Přejít do fotogalerie

PARTNEŘI ŠKOLY

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci.

Kontakt

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647

tel.: sekretariát: 596 411 064
       sekretariát: 607 208 729
       ředitelka:    733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail:
sekretariat@zuslj-havirov.cz
reditelka@zuslj-havirov.cz
zusljh@po-msk.cz

Další informace